Den bitterljuva ensamheten på en svensk småort

Den bitterljuva ensamheten på en svensk småort

Just sommarnätter på mindre orter blir i sin avsaknad av synliga människor som melankoliska nedslag och ger en känsla av övergivenhet eller ensamhet trots att spåren ändå är där och är tydliga om att någon finns.
Ett radhusområde blir sett utifrån på det här sättet så avskilt från betraktaren och en gata med ett överdimensionerad hus ger känslan av att man ville något mer

52210010673_77e3394b86_kjpg