Tecknaren

Att fånga tiden.

Att teckna på allmän plats är lite att fullständigt ge sig hän nuet, att mentalt inte befinna sig någon annanstans än just här att under 10 minuter helt hänge sig åt att memorera att ta in alla intryck och låta dem  förmedlas muskulärt ut i fingerspetsarna och låta en spegling av världen  växa fram som på ett måtto kanske till och med är sannare än den som man i  brådrasket betraktar i ögonvrån. En teckning kan alltså vara linjär i två bemärkelser.