Den sanna bilden av det jag mindes

Den sanna bilden av det jag mindes

Ibland är bilden bara en känsla, en bekant men inte riktigt gripbar sådan, lite som en dröm, en film något som dyker upp ur det förgångna men just så där tillskruvat så att det inte är på riktigt utan ett mer som ett minne, men minnet i sig är på riktigt.