Och vattnet strömmar.

Och vattnet strömmar.

Den vackraste resan man kan göra i Sverige är att följa ett vattendrag från att det blandar sig med det bräcka havsvattnet längs vår Bottenhavskust och via någon av de stora älvarna uppströms genom skogbygdens kulturlandskap med stora timrade gårdar och hässje-försedda lägdor, längs meandrande åar genom myrlandet för att sedan klättra upp igenom den täta fjällnära granskogen upp bland björkar och når slutligen den grönskimrande tjärnen på fjällheden och rännilarna från snölegorna längs topparnas nordsidor.

52230396675_f7cc5df9bd_kjpg52232542045_99748c35fa_kjpg52232542045_99748c35fa_kjpg