På stigar bort från...

På stigar bort från...

På något sätt hamnar jag alltid där,  bland resterna av ett  frånsprunget samhälle. Det finns något inom mig som gör att jag alltid följer de små vägarna, stigarna som löper bort från det nyss upptrampade, dessa gamla stigar vid vars slut fantastiska berättelser tar sin början om man bara har tid att se och lyssna. Igår följde jag en bäck och en stig och landade i detta. En gammal tvättstuga eller bagarstuga? men uttrycket talade till mig och en historia tog sin början