Panorama över mitt Sörmland

Panorama över mitt Sörmland

Trosa landskyrka

Jag hade i uppgift att försöka skapa stämningsfulla genrebilder över ett Sverige i dag.  Bilder som bakgrund till allt som händer, till nyheter i stort och smått . kulisser till vardagens bestyr från slott till koja, från fikarum till riksdagskorridorer. En del av dessa tänkte jag att jag publicerar här.  Merparten är från mitt Sörmland. 

Sjutrettietttåget
Dillnäs by
Älgar vid Dillnäs
tvålfabriken
Ekarna vid Ekspaden
Björkskog vid Kattnäs
Tullgarns brygga
Trosa
Järnvägsbron över Södertälje
Avverkning vid Tullgarn
Gästbryggan vid Tullgarns slott
Tullgarns slott
En kunglig sommarstuga
Uppsa Kulle
Skymningstider
Motorvägen E4 söder om Vagnhärad
Vid Båven
Läns buss vid Långdunkern
Görans vik