Vår sinnliga trädgård

Vår sinnliga trädgård

Vår trädgård känns förtrollad

 I ständig förändring där hela tiden nya rum visar sig, där hemliga dörrar ger fantasin fart. Ett litet land i ett litet universa där jag kan strosa omkring i och känna mitt.

Storleken är ungefär som en fotbollsplan, svagt kuperad ås som i öst vätter ner mot den rengskogsliknande Sigtunaån, som just vid mig tar fart och bildar en liten ström där strömstararna hänger på vintern och hägrarna hittar sina fiskestenar på sommaren. I norr sträcker sig en barriär av långa smala granar (barrskogsbältet) som skydd mot kalla vindar och till skydd för de Älgar och rådjur som emellanåt kommer på besök, Ugglor kråkor och skator och en mängd småfåglar både bor och finner mat här. Och på ängen framför växer typiska skogsblommor som Skogskovall, Blåklockor , Johannesört. Bland träden och björkarna bakom vilar dessutom enligt Riksantikvarieämbetet bronsåldersmänniskor, kanske en Tyrgil eller en Jorid.

I söder mot väster omgärdar en gigantisk syrenhäck husen och frälser oss på våren  med sin väldoft och skyddar i övrigt från insyn. Gården har två bostadshus och ytterligare tre byggnader där det äldsta, Torpet, är från 1700-talets slut och huvudbyggnaden från den senare hälften av 1800-talet ytterligare ett bostadshus fanns som brann ner på 60-talet. I övrigt finns en tvättstuga och ateljé/förråd, en gammal verkstad och ett trädgårdsskjul.

Ett halvdussin gamla fruktträd står utspridda, de är vackra och har karaktär men ger kanske inte så mycket frukt längre med undantag av Åkeröäpplet. Delar av gräsmattan har blivit äng och klassiska buskar som forsythia, olvon, häggmispel och smultronjersmin ger de olika delarna karaktär.
 Listan över prominenta besökare kan göras lång. Men förutom älgen rådjuren och hararna håller ofta en grävling till nattetid runt knuten även en räv stryker omkring då och då. Både mink utter och bäver huserar nere vid ån och på andra sidan har vargspår setts. fågelrariteter som kungsfiskare och berguv


Man skulle kunna lägga ner precis hur mycket tid och pengar som helst på denna trädgård, men min och vår tro är att något då skulle gå förlorat om man klippte ner allt till gräsmatta om man hela tiden anla nya rabatter och planterade nya buskar, träd. Det är skillnad på att vårda sin trädgård och att tämja den.

Jag tror att hemligheten ligger i låta den övergå i just det otämjda ju längre från huset man kommer vilket naturligtvis förenklas när man inte har några grannar. Jag tror också att det är i  barnets behov av att hitta fantasi  som finns i oss alla, att låta sagan skapa trädgården.
Att ha en stor trädgård är som att ha en stor familj, det händer alltid något och är sällan tråkigt.


52300681844_af1589c002_kjpg52300681794_bd8b5fbf8a_kjpg52300419976_f52a52ccd3_kjpg52300913260_5873bc09bd_kjpg52300419606_513cc9e879_kjpg52300420848_a9dfc3fb28_kjpg52300893624_4bd4ca6043_kjpg52300630483_fb34b936e4_kjpg52300892359_6b6794c075_kjpg52299642712_a070a236ad_kjpg